Fájdalmas hír, hogy volt kollégánk Dr. Jankó Domokos 2020. december 28-án örökre eltávozott. Szakmai munkássága szervesen összekapcsolódott a KTI-vel, összesen 20 évet dolgozott az intézetnél, egész életét és szakmai munkásságát a közúti közlekedésbiztonság ügyének szentelte és azt igen magas színvonalon képviselte.

1963-ban végzett a Budapesti Műszaki Egyetem Közlekedésmérnöki Karán, gépjármű üzemi szakon. 1963-1965-ig az AKÖV-nél (Autóközlekedési Vállalat) gyakorló mérnök, majd 1965-1973 között a KTI jogelődjeinél (ATUKI, KÖTUKI) tudományos kutató, 1973-ban megkapta az egyetemi doktori címet. 1973-1975 között a VILATI-nál tervező mérnök, majd 1975-1982-ig a KPM (Közlekedés- és Postaügyi Minisztérium) főelőadója. A minisztériumból 1982. január 1-én tért vissza a KTI-be, ahol 1986-tól a Közlekedésbiztonsági és forgalomtechnikai főosztályt vezette. 1983-ban a Tudományos Minősítő Bizottságtól megkapja a közlekedéstudományok kandidátusa címet.

Szakterülete a személy- és teherforgalom előrebecslési eljárásainak, modelljeinek fejlesztése; a forgalom biztonságával, zavartalan és gazdaságos lebonyolításával, szabályozásával és szervezésével kapcsolatos elméleti és gyakorlati kérdések vizsgálata; a balesetek okainak és körülményeinek elemzése, korszerű baleset-megelőzési módszerek kidolgozása és gyakorlati hasznosítása.

Legfontosabb érdeklődési területe a közúti közlekedési balesetek tudományos igényű elemzése, a baleseti gócok kutatása, alacsony költségigényű baleset megelőzési módszerek alkalmazása és azok hatékonyságának vizsgálata. A statisztikai elemzéseken túl meg akarta ismerni a balesetek bekövetkezésében közre játszó tényezők összességét, elsősorban az infrastruktúra hiányosságait és az emberi hibázásokat. Mélyelemzéseket végzett rendőrségi balesetvizsgálati anyagok adatainak felhasználásával, helyszíni megfigyelésekkel és mérésekkel. Igyekezett feltárni a hivatalos baleseti adatbázis hiányosságait, fejleszteni az adatgyűjtési eljárások pontosságát. Szívesen működött együtt más szakterületek szakembereivel: informatikusokkal, rendőrökkel, orvosokkal, pszichológusokkal.

1991-ben távozott a KTI-től az Állami Biztosítóhoz, majd az általa alapított Biztonságkutató Mérnöki Iroda vezetőjeként dolgozott szinte haláláig (a céget nemrég eladta ugyan, de a munkát folytatta), folyamatosan publikált a Közlekedéstudományi Szemlébe és  szakcikkeket írt a Közlekedésbiztonság.hu digitális folyóiratba.

Munkatársaival kidolgozta és folyamatosan fejlesztette a WIN-BAL elnevezésű balesetelemző programot, amely lehetővé tette a KSH baleseti adatbázisának további elemzését. Ezt a programot egyaránt használják kutatók, és gyakorlati szakemberek a biztonsági helyzet megismerése és javítása érdekében.

Folyamatosan figyelemmel kísérte az EU közlekedésbiztonsági irányelveit, célkitűzéseit, a tagállamok legjobb megoldásait, elemezte azok hazai alkalmazásának lehetőségeit. Rendszeresen olvasta a külföldi szaklapokat, több neves kutatóval tartott kapcsolatot. Igazi kutató elme volt, tele kíváncsisággal, kreatív ötletekkel.

Igyekezett megismerni a politikai, gazdasági folyamatokat is, azok hatását a biztonságra. Nagyon sokat olvasott, nem csak szakirodalmat, az irodalmi műveltsége lenyűgöző volt. Öröm volt vele beszélgetni, kíváncsi volt a másik ember véleményére és ő is szívesen osztotta meg gondolatait életünk eseményeiről.

A XXI. századi médiafelületeken számos szakanyag, szakcikk található tőle, de csupán egyetlen 2014-ben készült fenti fotó. Ez is mutatja szerénységét, számára a tudás, annak megszerzése, átadása, volt az első helyen, miközben ő maga a háttérben maradt. Szerénysége mellett kiváló szakmai felkészültség, lényeglátás és következetes kritikai szemlélet jellemezte.  Egy fáradhatatlanul alkotó, aktív szakembert veszített a szakma, a közlekedésbiztonsági szakterület.

Köszönjük Domokos az áldozatos munkádat, és hogy rövidebb-hosszabb ideig a kollégáid lehettünk. Munkásságod eredményei velünk maradnak, emlékedet szeretettel megőrizzük. Nyugodj békében!

Dr. Lányi Péter, Hóz Erzsébet, Siska Tamás

 

Publikációs lista

Cikkek:

Jankó Domokos (2020): Közúti baleseti sérülések kockázata Magyarországon. Közlekedéstudományi szemle, 70 (5). pp. 52-61.

Jankó Domokos (2019): A 2021-2030 közötti évekre tervezett EU közlekedésbiztonsági akcióprogram irányelvei, célkitűzései és ezek hazai elfogadhatósága. Közlekedéstudományi szemle, 69 (6). pp. 56-65.

Jankó Domokos (2019): Megjegyzések a VÉDA rendszerről (két évvel az üzembe helyezés után). Közlekedéstudományi szemle, 69 (1). pp. 63-74.

Jankó Domokos (2018): Személygépkocsikban halálosan megsérültek biztonsági öv használata, mint közlekedésbiztonsági teljesítménymutató. Közlekedéstudományi szemle, 68 (1). pp. 64-75.

Jankó Domokos (2017): Tehergépkocsik forgalma és baleseti helyzete a hazai országos közúthálózaton. Közlekedéstudományi szemle, 67 (4). pp. 63-79.

Szénási, S., Jankó, D. (2017). A Method to Identify Black Spot Candidates in Built-up Areas Journal of Transportation Safety & Security 9 (1) pp. 20-44.

 

Szénási, S., Jankó, D. (2016). Data-parallel Implementation of Accident Black Spot Searching Method Óbuda University E-bulletin 6 (1) pp. 9-15.

Jankó Domokos (2013): A közúthálózat közlekedésbiztonsági rangsorolása. (Módszertani kérdések a „közúti infrastruktúra közlekedésbiztonsági kezeléséről”). Közlekedéstudományi szemle 63 (4).

Jankó Domokos (2011): Baleseti és halálos sérülési kockázat a hazai közúti közlekedésben. Közlekedéstudományi szemle, 61 (2). pp. 24-30.

Jankó Domokos, Szőke Bálint (2011): Kerékpárosok sebességének mérése. Városi közlekedés, 1-2. pp. 85-90.

Jankó Domokos (2010): A hazai nagyvárosok általános közlekedésbiztonsági helyzetének megítélése. Közlekedésépítési szemle, 60 (12) pp. 9-16.

Szénási Sándor, Jankó Domokos (2010): Közúti baleseti helyazonosítás GPS-koordinátákkal „POLICE-BAL” (P-BAL) program. Közlekedésépítési szemle 60 (11). pp. 15-19.

Jankó Domokos (2010): A baleseti helyzet alakulása az országos közutak külsőségi szakaszain. Közlekedésépítési szemle, 60 (2). pp. 1-7.

Jankó Domokos – Szőke Bálint (2009): A biztonsági öv és a légzsák szerepe a hazai közúti biztonság alakulásában. Közlekedéstudományi szemle, 59 (5). pp. 7-18.

Jankó Domokos (2008): Miért a svéd, miért nem a portugál „modell”? Közúti és Mélyépítési Szemle, 58 (1-2) 28-31.p.

Jankó Domokos, Tóth-Szabó Zsuzsanna, Kovács Ferenc, Szénási Sándor (2008): Közúti szolgáltatási szint meghatározása forgalmi mérések adatai alapján. Közúti és mélyépítési szemle, 58. (8). pp. 16-22.

Jankó Domokos, Siska Tamás (2008): 29 kérdés – 29 rövid válasz a sebességkorlátozásról.
ORFK-OBB kiadványa. 19 p.

Jankó Domokos (2007): Helyzetkép és aktuális kutatási feladatok a sebességszabályozás és a forgalombiztonság összefüggései témakörben. 57 (10) Közúti és Mélyépítési Szemle,14-18.p.

Jankó Domokos (2007): Közúti biztonság Magyarországon (Rövid helyzetjelentés „félidőben”). Közúti és mélyépítési szemle, 57 (11). pp. 25-28.

Jankó Domokos, Jákli Zoltán, Siska Tamás (2005): Forgalombiztonsági vizsgálat a 6. és a 65. sz. főút csomópontjában. Közúti és mélyépítési szemle, 55 (7). pp. 17-26.

Jankó Domokos (2005): Alkohol és közlekedésbiztonság. Közúti és mélyépítési szemle, 55 (11). pp. 18-25.

Jankó Domokos, Magyar Gábor, Csenki László, Jákli Zoltán (2004): Sebesség az M1 és az M7 autópályán. Közúti és mélyépítési szemle, 54 (10). pp. 11-20.

Jankó Domokos (2004): A hazai közúti biztonság aktuális kérdései (a gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése kapcsán). Közúti és mélyépítési szemle, 54 (4) pp. 2-11.

Jankó Domokos (2002): A sebesség – kapacitás – biztonság összefüggései. Közúti és mélyépítési szemle, 52. (7-8). pp. 321-324.

Jankó Domokos (2000): Külföldiek közúti balesetei az országos közúthálózaton. Közúti és mélyépítési szemle. 50 (7). pp. 269-273.

Jankó Domokos (2000): Sebességkorlátozás és forgalombiztonság. Közúti és mélyépítési szemle, 50. (1). pp. 21-24.

Jankó Domokos (1999): Közúti forgalomtechnikai alapösszefüggések az M7-es autópályán végzett mérések alapján. Közlekedéstudományi szemle, 49 (11). pp. 418-423.

Jankó Domokos (1999): Halálos kimenetelű közúti balesetek eloszlása és típusai az országos közúthálózaton. Közúti és mélyépítési szemle, 49 (12). pp. 470-473.

Jankó Domokos (1999): Kapacitásszámítás az M7 autópályán végzett sebességmérések alapján. Közúti és mélyépítési szemle, 49 (6). pp. 226-230.

Jankó Domokos (1998): A közúti közlekedési balesetek sérültjei. Közlekedéstudományi szemle, 48 (3). pp. 93-105.

Jankó Domokos (1998): Fejér megyében, száraz/nedves burkolaton történt balesetek adatainak rövid elemzése. Közúti közlekedés- és mélyépítéstudományi szemle, 48 (1). pp. 20-25.

Jankó Domokos (1997): A forgalom sebességének műszeres mérése csillapított forgalmú útszakaszokon. Közúti közlekedés- és mélyépítéstudományi szemle, 47 (1). pp. 26-30.

Könyvek, konferencia, kiadványok:

Jankó Domokos, Mocsári Tibor (2019): Közúti közlekedésbiztonság: helyzetértékelés és célkitűzések (2011-2030), III. Magyar Közlekedési Konferencia, Eger

Jankó Domokos (2014): Baleseti adatok nyilvántartása és elemzése. In: Koren Csaba (szerk.,2014): Biztonságosabb közúti infrastruktúra. UNIVERSITAS-GYŐR Nonprofit Kft. pp. 75-98.

Jankó, D., Szénási, S. (2013). Expected impacts of the implementation of ITS on congested periods regarding the Hungarian national road network In: Lindenbach, Á. (szerk.) Moving Toward an Integrated Europe Pan-European eCALL Service in the HeERO Countries Budapest, KTI Nonprofit Kft.,  pp. 72-77.

Jankó Domokos (2012): Baleseti adatok nyilvántartása és elemzése. In: Koren Csaba (szerk.,2012): A közúti infrastruktúra biztonsága. UNIVERSITAS-GYŐR Nonprofit Kft. pp. 227-250.

Szénási, S., Jankó, D. (2007). Orbit – Internetes, közúti dözlekedésbiztonsági döntéstámogató rendszer In: Közlekedéstudományi, Egyesület (szerk.) 6th European Transport Budapest, Viva Média Holding, pp. 131-136.

Szénási, S., Jankó, D. (2006). Black spot treatment system using a „hunting for irregular pattern” process and a safety knowledge-base In: Magyar, Útügyi Társaság (szerk.) On safe roads in the XXI. Century Budapest, Magyar Útügyi Társaság (MAÚT),  pp. 100-105.,

Jankó Domokos (szerk., 1997): Közúti közlekedésbiztonság. Egyetemi tankönyv. Novadat Bt.

Jankó Domokos (1989): A közúti közlekedésbiztonság elméleti és gyakorlati kérdései. II. rész Az országos közúthálózat balesetveszélyes helyeinek azonosítása. Bp. KTI, 171 p.

Jankó Domokos, Holló Péter (1986): Közúti baleseti veszteségek és csökkentésük lehetőségei. Közlekedéstudományi Intézet 19. sz. kiadványa.

Kutatási jelentések:

Jankó Domokos, Siska Tamás (2008): A biztonságos sebességválasztást elősegítő, a közlekedésbiztonsági propagandában felhasználható szakismeretek. Bp. Biztonságkutató Mérnöki Iroda. 91 p. Megrendelő: ORFK-OBB.

Jankó Domokos, Siska Tamás (2007): Megalapozó vizsgálatok sebességkijelzők hazai szabványának elkészítéséhez. Bp. Biztonságkutató Mérnöki Iroda. 91 p. Megrendelő: Magyar Közút.

Jankó Domokos, Siska Tamás (2006): Az ÁAK Zrt. hálózatán történt halálos kimenetelű balesetek adatainak mélyelemzése. Bp. Biztonságkutató Mérnöki Iroda. 83 p. Megrendelő: Állami Autópálya Kezelő Zrt.

Jankó Domokos, Siska Tamás (2006): A halálos kimenetelű közúti közlekedési balesetek mélyelemzése. Bp. Biztonságkutató Mérnöki Iroda. 78 p. Megrendelő: ORFK-OBB

Jankó Domokos, Jákli Zoltán, Siska Tamás (2004): Forgalombiztonsági felülvizsgálat és javaslatok készítése a közlekedésbiztonságot javító költséghatékony megoldásokra. Bp. Biztonságkutató Mérnöki Iroda. Megrendelő: Tolna Megyei Állami Közútkezelő KHt.

Jankó Domokos; Sztraka Judit (1988): A főváros jelenlegi közlekedésének vizsgálata, értékelése és javaslatok. Bp. KTI, 98 p.

Jankó Domokos (1987): A TEM közlekedésbiztonsági és üzemeltetési kérdései. KTI 6. sz. TEM kiadványa. Bp. KTI, 121 p.

Jankó Domokos (1986): A budapesti közúti főhálózat vizsgálata a személysérüléses közlekedési balesetek adatai alapján.  Bp. KTI, 1986. 65 p.

Jankó Domokos, Holló Péter, Takács Károlyné (1984): Közlekedésbiztonsági intézkedéseket értékelő számítógépes programrendszer. „Ante-Post” program System Apps. Felhasználói kézikönyv Bp. KTI, 110 p.

Jankó Domokos (1984): Az 1983 évi közúti biztonsági helyzet. Bp. KTI, 70 p. Megbízó: Országos Közlekedésbiztonsági Tanács.

Jankó Domokos, Holló Péter (1983): IRF összeurópai regionális konferencia 1982. Szófia 8. témájának tömörítvénye. Bp. KTI, 103 p.

Jankó Domokos (1983): A magyarországi közúti közlekedésbiztonsági helyzet értékelése és a balesetek számának rövid távú előrejelzése. Kandidátusi értekezés tézisei, Bp. Transinnov, 20 p.

Kovács Béla, Jankó Domokos, Tompos Dezső (1980) KPM Műszaki Főosztály: A közúti közlekedésbiztonság kérdéseivel foglalkozó nemzetközi szervezetek Európában. Bp. KÖZDOK, 85 p.

Jankó Domokos (1977): A közutak forgalombiztonsága. Témadokumentáció Bp. 272 p. OMKDK — KÖTUKI, 272 p.

Jankó Domokos, Mayer József (1972): Jelzőlámpák optimális beállításának tervezése számítógép segítségével és városi forgalomtechnikai mérések végrehajtása. Bp. KÖTUKI, 61 p.

Jankó Domokos (1972): Közúti forgalom optimális irányításának feltételeivel összefüggő feladatok vizsgálata. Bp. KÖTUKI, 131 p.

Jankó Domokos, Roszmusz András, Mayer József (1972): Kerékpárosok láthatósága éjjel a közúton.  Bp. KÖTUKI, 21 p.

Jankó Domokos (1969): A közúti forgalom optimális irányításának feltételeivel összefüggő feladatok vizsgálata. Bp. ATUKI, 120 p.

 

További hírek