Mély megrendüléssel fogadtuk: 

Kollégánk, Urbán Tamás rövid súlyos betegség következtében tragikus hirtelenséggel 

2020. október 5-én elhunyt.

Gyászjelentés megtekintése ››

Tamás a Közlekedéstudományi Intézet kiváló munkatársa 2019. november 15-től tanúsítási igazgatói pozícióban erősítette társaságunk szakmai csapatát. Elévülhetetlen érdemeket szerzett a tanúsítási igazgatóság munkájának újjászervezésében.

Korán eltávozott kollégánk elhivatottsággal, magas színvonalú szakmai hozzáértéssel irányította a tanúsítási irodák sikeresen lezárult és futó projektjeit.

Több évtizedes szakmai tapasztalattal bírt építés kivitelezési, műszaki ellenőrzési és tervezési szakterületeken egyaránt.

Gazdag szakmai életútja során korábban ellátta a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. beruházási igazgatói posztját, de nem volt ismeretlen számára a közigazgatás sem, mivel évekig a Nemzeti Közlekedési Hatóság általános elnökhelyetteseként tevékenykedett.

Tamás a Közlekedéstudományi Intézetben véghezvitt példaértékű munkája során a vasúti tanúsítási projektek száma ugrásszerűen emelkedett, így az általa vezetett terület működése terén is reformokra volt szükség. Vallotta ugyanis, hogy az eredményes és sikerorientált működéshez a versenypiaci projektszemléletet kell átültetni a gyakorlatba a napi munka során.

Szakmai erőfeszítéseinek köszönhetően szoros és hatékony együttműködés jött létre a vasúti hatósággal, ennek eredményeként megújításra került a KTI mint vasúti tanúsító szervezet NoBo-s bejelentése. Szintén a Vasúti Hatósági Főosztállyal kialakított eredményes együttműködésnek köszönhetően Társaságunk benyújthatta kérelmét az ASBO szervezetté történő kijelölésre.

Tamás nevéhez olyan emblematikus projektek elnyerése és megvalósítása fűződik, mint például a NIF-13, M2 Gödöllői HÉV összekötése elnevezésű közlekedésfejlesztési projekt, a Metró3 felújítása és meghosszabbítása, Budapest-Belgrád vasútvonal tanúsítása és az ehhez kapcsolódó kínai beszállító cégek termékeinek hazai előírások szerinti megfelelőségértékelése.

Olyan emberként, karizmatikus vezetőként emlékezünk Tamásra, aki kiemelkedő szakmai tudásával, személyiségéből fakadó segítőkészségével meghatározó személyisége volt Társaságunk Tanúsítási Igazgatóságának, de akinek egyik legfontosabb kulcsszerepe a munkahelyi légkör megerősítésében volt.

Mind a partnerek, mind a munkatársak körében tisztelt és elismert szakemberként tekintettünk Tamásra, aki gyümölcsöző együttműködéseket volt képes kialakítani számos szakmai szervezettel, ha azonban a KTI érdekei és a szakmai precizitás megkövetelte, bizony kemény ellenfélként mutatkozott be.

Mély megrendüléssel értesültünk hirtelen és korai haláláról, szívügyünknek tekintjük elhunyt munkatársunk értékteremtésének, eredményes munkájának továbbvitelét.

Társaságunk Urbán Tamást saját halottjának tekinti, búcsúztatásának részleteiről hamarosan tájékoztatást adunk.

További hírek