A Működéstámogatási Igazgatóság tevékenysége fontos szerepet játszik a szervezet hatékony működésében.

Az alábbi feladatokat látja el:

Közbeszerzés, beszerzés
Iktatás, iratkezelés
Informatika
Üzemeltetés
Biztonság
Közlekedéstudományi Szakkönyvtár

A Közbeszerzési és Beszerzési Iroda:

Elkészíti a KTI Nonprofit Kft. beszerzési és közbeszerzési tervét. Nyilvántartja, lebonyolítja, koordinálja a beszerzési és közbeszerzési tervben elfogadott közbeszerzési és versenyeztetési eljárásokat. Előkészíti az eljárások eredményeként létrejövő szerződéseket. Nyilvántartja, megőrzi a Társaság valamennyi versenyeztetési és közbeszerzési eljárásában keletkezett dokumentumokat. Koordinálja és végzi a beszerzési és közbeszerzési terven kívül felrmerülő igények engedélyeztetését, eljáráslebonyolítását, szerződéskötést.

Ellátja a beszerzésekkel, közbeszerzésekkel kapcsolatos csatlakozási, adatszolgáltatási, bejelentési, engedélyeztetési kötelezettségeket. Szakmai segítséget nyújt, valamint elkészíti a szakterületét érintő szabályzatokat.

Szakmai támogatást nyújt a hazai és nemzetközi pályázatok összeállításához.

Kezeli a Társaság szerződéseinek nyilvántartását.

Részt vesz a folyamatok elektronikus kialakításában.

Iktatási és Iratkezelési Iroda

Koordinálja, ellátja és ellenőrzi a társasági szintű iratkezelési folyamatot és irattározási tevékenységet. Az iratkezelést támogató informatikai rendszer fejlesztésével, naprakészen tartásával, a felhasználók oktatásával támogatja a rendszer széleskörű használatát, ezáltal gondoskodik az iratok nyomon követhetőségéről.

Biztosítja a KTI Nonprofit Kft. részére az informatikai hátteret, továbbá ellátja a napi működéshez szükséges feladatokat (portaszolgálat, takarítás, karbantartás, fenntartás, gépjármű szolgálat, reprográfia, Zánkai üdülő működtetése, raktár és anyagbeszerzés).

Működteti a Közlekedéstudományi Szakkönyvtárat.

További szervezeti egységeink