Az igazgatóság hatáskörébe a vonatkozó hazai jogszabályok által meghatározott olyan kutatási, fejlesztési és koordinációs feladatok tartoznak, amelyek egyfelől a közúti közlekedés biztonságát és környezeti hatásait érintik, másfelől pedig a közlekedési rendszer egészére, vagyis a vasúti, közúti, vízi és légi közlekedésre is kiterjednek. Mindezek közül kiemelkednek a vasúti infrastruktúrával kapcsolatos kutatás-fejlesztési feladatok, valamint a pilóta nélküli légi járművekkel kapcsolatos kutatási és koordinatív tevékenységek. Az igazgatóság végzi a műszaki vizsgálóállomások auditálását és működteti a muzeális minősítő rendszert.

Az igazgatóság irányítja az alá tartozó szervezeti egységek tudományos kutatómunkáját, továbbá gondoskodik a KTI stratégiai, kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységének előírások szerinti működéséről.

Emellett figyelemmel kíséri a szakterületen zajló egyéb tudományos munkát, együttműködéseket alakít ki az ágazat állami, tudományos, piaci és civil szereplői között, illetve támogatja a szakminisztérium stratégiai, jogalkotási, irányítási és hatósági feladatainak ellátását hazai és nemzetközi szinten egyaránt.

Az igazgatóság továbbá részt vesz a társadalmi szemléletformálásban, a közlekedési kultúra fejlesztésében, valamint közreműködik a biztonságos közlekedésre nevelés folyamatában.

További szervezeti egységeink