Az igazgatóság egy feladataiban és belső szervezeti struktúrájában is elkülönülő, horizontális központokra és területi irodákra tagolt szervezet.

Az igazgatóság irányítása alá tartozó területi Közlekedésszervező Irodák az országos, regionális és elővárosi személyszállítás közszolgáltatások működését biztosító megrendelő Minisztérium megbízásából dolgozó közreműködő szervezetek.

Az igazgatóság a megrendelő Minisztériumot támogatva szakmai előkészítői elemző, döntéstámogató és javaslattevő szervezetként működik.

Munkájuk során szakértői szinten valósítják meg az ellenőrzött közszolgáltatás, hatékonyság- és minőség szempontú feladatait. Szolgálják a közforgalmú közlekedés területén a megrendelő Minisztérium és az igénybe vevő utasok érdekeit, továbbá segítik az operatív működtetést és szolgáltatásfejlesztést.

Az igazgatóság közvetlen munkakapcsolatban áll az országos, regionális és elővárosi közszolgáltatásokat megrendelő Minisztériumon keresztül a központi és területi kormányzati szervekkel, valamint egyéb társadalmi szervezetek, önkormányzatok, járási hivatalok, munkáltatók, oktatási intézmények, civil és utas jogi szervezetek stb. képviselőivel és a közszolgáltatást ellátó szolgáltatókkal.

További szervezeti egységeink