A Képzési, Vizsgáztatási Igazgatóság hatáskörébe tartozik a közlekedéssel kapcsolatos különféle szakmai képzések megszervezése és lebonyolítása a tananyag összeállításától kezdve a vizsgáztatásig, illetve a közlekedési szakképzéssel kapcsolatos egyes feladatok ellátása.

Az Igazgatóság négy szervezeti egységen keresztül látja el feladatait, ezek a Vasúti Képzési Módszertani Központ, a Szaktanfolyami Képzési Központ, a Fejlesztési Iroda, valamint a KTI Vizsgaközpont.

Vasúti Képzési Módszertani Központ honlapján a tanulók különféle oktatási segédanyagokat találnak, valamint online jelentkezhetnek be a különböző továbbképzésekre is.

Szaktanfolyami Képzési Központ honlapján információt kaphatnak az érdeklődők a szakoktató, közúti járművezető vizsgabiztos, iskolavezető, utánképzési foglalkozásvezető szaktanfolyami képzésekkel, valamint a közúti jármű műszaki vizsgabiztosi tevékenységgel kapcsolatban.

Fejlesztési Központ tevékenysége több részterületet foglal magába. A központ munkatársai képzéseket szerveznek és bonyolítanak le hazai és uniós forrásból A központ tevékenyégéről részletesebben az alábbi linkre kattintva tájékozódhat.

KTI Vizsgaközpont a 1041 KEOR-számú Szállítási szolgáltatások megnevezésű képzési terület akkreditált vizsgáztatási tevékenységének folytatására jött létre. A vizsgaközpont tevékenységéről bővebben az alábbi linken tájékozódhat.

További szervezeti egységeink