A Tanúsítási Igazgatóság a KTI kompetens szervezeti egységeként a vasúti szakterületen elvégzi a vasúti rendszer átjárhatóságára vonatkozó Európai Uniós jogszabályokban meghatározott megfelelőségértékelést, valamint a vasúti építmények és vasúti járművek, továbbá ezek elemei (rendszerkomponensei) nemzeti szabályok alapján történő megfelelőségértékelését (tanúsítását), mint kijelölt és bejelentett szervezet (NoBo/DeBo tevékenység).

Az építési termék szakterületen tevékenysége kiterjed az építési termékek teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére (tanúsítására) a vonatkozó Európai Uniós és nemzeti jogszabályok szerint, mint kijelölt és bejelentett szervezet (DeBo és NoBo tevékenység), valamint az építési termékek műszaki értékelésére (Európai Műszaki Értékelés, vagy Nemzeti Műszaki Értékelés) a vonatkozó Európai Uniós és nemzeti jogszabályok szerint, mint kijelölt és bejelentett műszaki értékelő szervezet (TAB).

A vasúti rendszert érintő jelentős változás esetén, a vonatkozó Európai Uniós és nemzeti jogszabályok szerinti ajánlattevő igényére végrehajtja az ajánlattevő által végrehajtott kockázatkezelési eljárás – előírt követelményeknek megfelelő – alkalmazása és az alkalmazás eredményeinek független értékelését, mint kijelölt szervezet (ASBO – Assessment Body).

A vizsgálólaboratórium hatóköre kiterjed az építési termékek és a vasúti termékek (alrendszerek, rendszerelemek/rendszerkomponensek) megfelelőségértékeléshez kapcsolódó (részben akkreditált státuszban történő) vizsgálatok végrehajtására.

Az Intelligens Közlekedési Rendszerek (ITS) megfelelőségértékelése vonatkozásában az igazgatóság közreműködik a megfelelőségértékelés jogszabályi hátterének kialakításában, a jogi- műszaki feltételrendszer (keret) megteremtését követően elvégzi a megfelelőségértékelési tevékenység előkészítését, feltételeinek meghatározását, majd annak végrehajtását.

További szervezeti egységeink